تاریخچه

شایسته سالاری و استفاده از نیروهای متخصص، زیماکو را به گسترش محدوده فعالیت‌هایش ترغیب نمود و این شرکت گام به گام در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، سکوهای نفتی، بهره‌برداری و نگه‌داری وارد شد.

شرکت زیماکو اکنون یکی از پیمانکاران پیشرو در ایران با سابقه‌ای قابل اطمینان از نظر کیفیت، کارایی، اثربخشی و ایمنی در اجرای انواع پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است.

چارت سازمانی

درحال حاضر، شرکت زیماکو با استفاده از امکانات گسترده تخصصی، مدیریتی، بازرگانی و مالی، یکی از بزرگترین شرکتهای ایرانی در زمینه کلیه پلنت­های صنعتی، اجرا و راه اندازی بخش­های مختلف الکتریکی، برق و ابزار دقیق می باشد.

چشم انداز

 

شرکت زیماکو در راستای اهداف مصوب در برنامه استراتژیک چهارساله سوم خود، فعالیتهای خود را در زمینه برق، کنترل و ابزاردقیق، در پروژه های عمرانی و صنعتی توسعه خواهد داد.

ماموریت

ارزش آفرینی برای ذینفعان از طریق ارائه خدمات مهندسی، تامین، اجرا و نظارت در بخش برق و ابزاردقیق به صنایع زیربنایی کشور.

ارزش های سازمانی

مدیـران و کارکنـان شـرکت مهندسی زیماکو ، خـود را به اصـول ارزشـی زیر پایبند می دانند:

• اخلاق مداری
• رضایت ذینفعان
• احترام به افراد
• مسئولیت پذیری
• شایسته سالاری